Flexus Ryszard Skaza

 

CZYSTY SILNIK Czysty Silnik
Szukasz najwyższej jakości?

Skoncentrowany, bardzo silny i jeden z najlepszych w swojej klasie preparatów do mycia silników oraz usuwania plam ze smarów i olejów. SKUTECZNY TAKŻE PRZY UŻYCIU ZIMNEJ WODY! Doskonale usuwa osady z soli i inne trudno zmywalne zanieczyszczenia. Zawiera inhibitory korozji. Nie reaguje z gumą oraz tworzywami sztucznymi. Ulega biodegradacji.

 

 

Sposób użycia:
Mycie silników: Spryskać koncentratem powierzchnię ciepłego (nie gorącego) silnika za pomocą ręcznego lub maszynowego rozpylacza. Nie dopuścić do wyschnięcia. Odczekać 10-15 min. Dokładnie spłukać wodą.


Wskazówki dotyczące zagrożeń:
Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę.


Skład:
5% fosfoniany
5% — 15% anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne
5% — 15% węglowodory alifatyczne

 

Karta Charakterystyki:
⇒ CZYSTY SILNIK — karta charakterystyki
( aby pobrać kartę charakterystyki należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako… „ )